Probleemoplosser

De meeste problemen bij planten worden veroorzaakt door een verkeerde omgeving. Geef hieronder aan wat je is opgevallen aan de plant. De probleemoplosser vertelt je dan precies wat de oorzaak is en hoe je dit direct kunt oplossen.

Waar is jou iets opgevallen?


Wat is je opgevallen aan het blad?


Wat is je opgevallen aan de stelen?


Wat is je opgevallen aan de stam?


Wat is je opgevallen aan de bloemen?


Wat is je opgevallen aan de vruchten?


Wat is je opgevallen aan de zaden?


Wat is je opgevallen aan de grond?


Wat is je opgevallen?


Welke kleur krijgt het blad?


Welke vorm krijgt het blad?


Water tekort / wortel beschadiging


Oorzaak
De meest voorkomende oorzaak van slap hangende bladeren bij een plant is een gebrek aan vocht. Bij weinig water gaat het blad van de plant slap hangen omdat de watertoevoer is gestopt of wordt afgeremd. Een andere mogelijke oorzaak is het verliezen van wortels, bijvoorbeeld door ongedierte dat aan wortels knaagt of schimmels in de bodem waardoor wortelrot ontstaat.

Gevolg
Wanneer een plant te weinig water krijgt gaat het blad slap hangen en remt de groei van de plant af. Bij een langdurig tekort zal de plant blad gaan afwerpen om de verdamping van vocht te voorkomen. Vanaf dat moment is het afsterven van de plant niet heel ver meer. Wanneer een plant bij het verpotten erg veel wortels heeft verloren of de wortels zijn beschadigd, zal de plant slap gaan hangen. Dit zelfde gebeurd wanneer wortels worden aangevreten door beestjes of een schimmel (mogelijk als gevolg van te veel vocht in de bodem) de wortels doet rotten.

Oplossing
Controleer als eerste of de plant voldoende water heeft. Is de plant uitgedroogd? Geef dan niet in één keer heel veel water, maar geef steeds kleine beetjes. Heeft de plant nog voldoende water, dan is er iets aan de hand met de wortels van de plant. De oorzaak is dan niet altijd makkelijk te vinden. Als de plant pas verpot is en de wortels zijn beschadigd, dan is dit op te lossen door een evenredig deel van de bovengrondse delen van de plant weg te snoeien. Bij zaailingen kan je dit niet doen. Sommige dieren, zoals veenmollen, kunnen de wortels van je plant aantasten. In dit geval kan je de plant uitgraven en elders ingraven waar minder ongedierte zit. Snoei dan ook een evenredig deel van de bovengrondse plantendelen weg, gelijk aan het verlies aan wortels.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Snoeien

Bladverlies


Oorzaak
Bladeren vallen altijd af wanneer deze "niet meer nodig zijn", maar dat het blad niet meer nodig is betekend niet altijd iets goeds. In de herfst valt het blad af met een reden, bomen blijven leven en lopen in het voorjaar opnieuw uit. In alle andere gevallen is er waarschijnlijk iets aan de hand met de vochthuishouding van de plant. Dat kan te veel water zijn, maar nog waarschijnlijker is juist een tekort aan water. Het kan ook zijn dat de plant in een te kleine pot staat.

Gevolg
Een plant die het blad gebruikt om door droge perioden te komen (zoals vetplanten) kunnen zonder blad niet of nauwelijks overleven. Planten zonder blad "verdrinken" omdat de wortels het vocht niet meer kwijt kunnen, maar het nog wel wordt opgenomen. Planten in een te kleine pot kunnen niet goed verder groeien.

Oplossing
Vallen er enkel een paar blaadjes af, dan is dit meestal niets om je zorgen over te maken. Houd het echter wel in de gaten, want er kan iets aan de hand zijn. Laat een plant wel heel veel blad achter elkaar vallen en hangt dit voor het afvallen slap, dan is het belangrijk om de plant veel water te geven om deze te laten herstellen, maar geef dan wel steeds een klein beetje water in plaats van alles in één keer. Als een plant in een te kleine pot staat kan je deze in een grotere pot zetten, of een te veel aan takken en blad wegsnoeien. Dit laatste is vooral nuttig bij fruitboompjes in potten.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Snoeien | Verplanten

Hoe zien de beestjes eruit?


Wat is je opgevallen aan het blad?


Stikstof overvloed / water tekort


Oorzaak
In combinatie met een overmatige bladgroei zijn grote maar slappe stelen vaak een teken van een overvloed aan stikstof. Het blad en de stelen zijn dan vaak gevuld met veel water. Slappe stelen kunnen ook duiden op een tekort aan water.

Gevolg
De plant wordt erg bossig en het blad met steel heel groot, maar de plant wordt minder weerbaar tegen schimmels en zal hier sneller last van krijgen. De plant wordt aantrekkelijker voor ongedierte om van te eten en bloemen laten langer op zich wachten. Vruchten groeien langzamer en zijn minder lang houdbaar als gevolg van een overvloed aan stikstof.

Oplossing
Er is weinig te doen aan een stikstofrijke bodem. Wanneer de voedingsstoffen door de bodem zijn verspreid krijg je deze er niet meer uit. Ter voorkoming is het verstandig om voedingsstoffen altijd te geven in de hoeveelheid die op de verpakking wordt vermeld en daar niet van af te wijken. Ook kan je bij het verpotten de kluit van de plant voorzichtig losschudden om het grootste deel van de aarde weg te halen bij de plant. Gebruik vervolgens verse aarde met minder stikstof om de plant in verder te laten groeien. In geval van een zeer droge grond rondom de plant, geef regelmatiger water.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Grondsoorten | Plantenvoeding | Verplanten

Hoe zien de beestjes eruit?


Opkomend bladverlies


Oorzaak
De bladsteel van een plant verkleurt zelden zonder dat het blad meekleurt. Een verkleurende steel is meestal het gevolg van een voedseltekort of infectie aan de plant.

Gevolg
Wanneer de bladsteel verkleurt is dat een teken dat het blad op het punt staat van de plant af te vallen. Een plant kan zonder blad niet verder groeien dus de groei kan afremmen en de plant kan in het ergste geval afsterven. Een diagnose is lastig te geven omdat dit beter te zien is aan de kleur die het blad krijgt en de steel vaak meekleurt met het blad of geel wordt als het blad gaat afvallen.

Oplossing
Controleer het blad van de plant en bekijk nauwkeurig hoe dit eruit ziet. Gebruik het kopje "blad" van de probleemoplosser om een juiste diagnose te stellen.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Ongedierte / schimmel


Oorzaak
Gaten in de stam van een (fruit)boom zijn bijna altijd het werk van een dier dat gaten maakt in hout. Dit kan een kever zijn of een ander insect.

Gevolg
Het gat in de stam is of kan van binnen gaan rotten. Dit kan lang goed gaan, maar de boom zal -afhankelijk van de grootte van het gat- een gevaar kunnen gaan vormen voor de omgeving. In het minst erge geval kan de boom niet goed verder groeien maar deze kan ook (gedeeltelijk) afsterven. Gaten in de stam die al dan niet zijn gaan schimmelen, zijn een bron van infecties en schimmels voor de (fruit)boom. Bij slechts één klein gaatje zal de boom het waarschijnlijk overleven en zelfs herstellen. Gaten, hoe groot of klein ook, moet iets worden gedaan. Al is het alleen maar om het gat te herstellen met de tijd.

Oplossing
Snoei de boom niet tijdens de koudste wintermaanden, hiermee voorkom je infecties op de eerste plaats. Er is geen oplossing voor (schimmelende) gaten in (fruit)bomen. Wel kan de bodem worden verbeterd, zowel de structuur als de vruchtbaarheid, om het herstelproces van de (fruit)boom te versnellen. Vul het gat niet op en dek het gat ook niet af, hiermee zorg je dat een eventuele schimmel vrij z'n gang kan gaan.


Lees ook eens...
Snoeien | Grondsoorten | Plantenvoeding

Scheuren in stam


Oorzaak
Scheuren in de stam van een (fruit)boom kunnen worden veroorzaakt door strenge vorst, door het verkeerd snoeien of het snoeien op een verkeerd moment. Ook kan een stevige storm barsten en scheuren veroorzaken in de stam van een (fruit)boom.

Gevolg
Kleine barsten en scheuren zullen mogelijk weer herstellen, grotere barsten en scheuren zullen zichtbaar blijven.

Oplossing
Snoei de boom niet tijdens de koudste wintermaanden, hiermee voorkom je infecties op de eerste plaats. Er is geen oplossing voor (schimmelende) gaten in (fruit)bomen. Wel kan de bodem worden verbeterd, zowel de structuur als de vruchtbaarheid, om het herstelproces van de (fruit)boom te versnellen. Vul het gat niet op en dek het gat ook niet af, hiermee zorg je dat een eventuele schimmel vrij z'n gang kan gaan.


Lees ook eens...
Grondsoorten | Plantenvoeding | Snoeien

Celnecrose


Oorzaak
Grote bulten of bobbels op de stam (mutaties) worden meestal veroorzaakt door celnecrose, vermoedelijk als gevolg van ongedierte of een schimmel in de (fruit)boom waardoor deze ziek wordt. De bulten kunnen klein en groot worden. Een exacte oorzaak is niet altijd duidelijk.

Gevolg
Ziekten in de stam veroorzaken meestal niet direct grote problemen, maar de (fruit)boom kan na verloop van tijd ernstig ziek worden en hierdoor minder produceren. Bij langdurige blootstelling aan de ziekte kan de (fruit)boom zelfs (gedeeltelijk) afsterven. Vaak zit de celnecrose in de buitenste laag van de boom en heeft dit geen grote gevolgen.

Oplossing
Deze ziekte is bij (fruit)bomen niet op te lossen, maar wel te voorkomen. Het ontstaat meestal door onvoldoende weerstand tegen schimmels en ziekten. Dit kan worden voorkomen door de juiste voeding en de juiste standplaats te kiezen bij de aanplant van een boom. Ben je erg gehecht aan een boom, dan kan het helpen om deze uit te graven en elders op een betere locatie te planten. De boom moet dan flink worden teruggesnoeid en kan alléén in het najaar worden verplaatst, wanneer de boom niet actief groeit.


Lees ook eens...
Standplaats | Grondsoorten | Waterbehoefte | Plantenvoeding | Snoeien

Fasciatie


Oorzaak
Dit wordt fasciatie genoemd en komt voor bij alle planten, maar vooral tomatenplanten lijken er vaak last van te hebben. De exacte oorzaak is niet geheel duidelijk.

Gevolg
Fasciatie heeft als gevolg dat bloemen vreemde vormen aannemen of met elkaar vergroeien. Ook andere delen van de plant kunnen er last van krijgen. Bij vruchtgewassen leid dit vaak tot vruchten die op de zelfde manier met elkaar zijn vergroeid of een vreemde vorm aannemen. Het risico dat de vrucht niet goed of niet volledig ontwikkeld bestaat en is aanzienlijk groter dan bij andere vruchten. De plant stopt veel energie in vruchten met fasciatieverschijnselen, welke vervolgens een grote kans hebben op schimmelen.

Oplossing
De bloemen en vruchten die last hebben van fasciatie kunnen het beste worden verwijderd omdat deze de plant veel energie kosten. Er is een grote kans dat vruchten met fasciatieverschijnselen gaan schimmelen of wegrotten voor je deze kunt oogsten.


Lees ook eens...
Plantenvoeding

Geen bestuiving / verkeerde omgeving


(vooral bij vruchtgewassen)

Oorzaak
Bloemen vallen af om verschillende redenen. Wanneer bloemen hebben gebloeid laten planten deze vaak al snel vallen. Bloemen van vruchtgewassen die niet of onvoldoende zijn bestoven hebben geen functie voor de plant. Het kan ook zijn dat de omstandigheden waarin de bloeiende plant staat niet goed zijn.

Gevolg
Bloemen worden afgestoten en kunnen niet meer gebruikt worden voor het bestuiven van de plant. De plant kan dus geen vruchten en geen zaden maken om zich voort te planten. Je hebt mogelijk geen oogst als een plant bloemen laat vallen.

Oplossing
Zorg dat de plant in de juiste omstandigheden staat. Controleer de temperatuur (met een thermometer), het bodemvocht (met een hygrometer) en de standplaats van de plant. Met name de hoeveelheid en sterkte van het zonlicht of kunstlicht spelen een belangrijke rol. Geef de plant voldoende tijd om te herstellen nadat de omstandigheden zijn verbeterd. Het kan ook zijn dat de luchtvochtigheid niet goed is.


Lees ook eens...
Standplaats | Waterbehoefte | Grondsoorten | Plantenvoeding Permacultuur | Bestuiving

Verkeerde omgeving


Oorzaak
Planten laten niet zo snel goede bloemknoppen vallen. De oorzaak zit dan ook vaak in de slechte omstandigheden waarin een plant staat. Vooral de temperatuur schijnt veel te maken te hebben met afgestoten bloemknoppen, maar ook andere omstandigheden zoals het bodemvocht spelen een rol.

Gevolg
Bloemknoppen vallen omdat de plant "denkt" dat het de juiste tijd niet is om te bloeien, of omdat de knoppen zijn beschadigd als gevolg van vorst of een te hoge/lage temperatuur.

Oplossing
Zorg altijd dat de plant in de juiste omstandigheden staat, voldoende water heeft en goed beschermd is tegen weersinvloeden. Zorg daarnaast dat de plant voldoende weerstand heeft opgebouwd door het gebruik van de juiste voedingsstoffen.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Welke (ongewone) kleur krijgen de vruchten?


Natuurlijke vervorming / fasciatie


Oorzaak
Fasciatie ontstaat soms bij planten, een deel van de plant krijgt dan een ongebruikelijke vorm of vergroeit met een ander deel van de plant. De oorzaak hiervan is niet geheel duidelijk, maar heeft waarschijnlijk te maken met een rijke bodem. In de natuur groeit niet alles precies het zelfde. Natuurlijke vervormingen ontstaat bijna altijd bij vruchten.

Gevolg
In geval van fasciatie: vruchten lijken te zijn gemuteerd, er zijn twee vruchten vergroeid aan elkaar of vruchten krijgen een ongebruikelijke vorm. Bij natuurlijke vervorming: bijvoorbeeld een paprika is iets langer of korter dan gebruikelijk, een tomaat die ovaal is geworden in plaats van rond.

Oplossing
In geval van natuurlijke vervormingen hoef je niets te doen. De vrucht zal onder de juiste omstandigheden verder groeien zoals deze dat normaal doet. Bij fasciatie kan de vrucht worden verwijderd wanneer het risico op schimmels en infecties bij de vrucht groter is. Sommige vruchten met fasciatie zijn leuk om te laten rijpen vanwege de ongewone vorm of vergroeide vruchten.


Lees ook eens...
Plantenvoeding

Vruchtrot / ongedierte


Oorzaak
Gaten in vruchten worden veroorzaakt door een infectie of schimmel waarbij de vrucht van binnen uit gaat rotten, of door vraat van ongedierte dat van de vrucht heeft gegeten.

Gevolg
Vruchten krijgen gaten als gevolg van vraat of rotten verder in geval van schimmels of infecties. In dit tweede geval is de vrucht niet meer eetbaar. In het geval van vraat door ongedierte is het niet aangevreten deel soms nog eetbaar. Controleer de vrucht zorgvuldig.

Oplossing
Controleer de vrucht -als deze geen last heeft van schimmels of infecties- op ongedierte. Doe dit zorgvuldig tot je zeker weet dat er geen beestjes in of op de vrucht zitten. De niet aangevreten delen zijn nog goed eetbaar. Was de vrucht goed af en snijd het aangevreten deel eruit of eraf. Als je het niet vertrouwt geldt: bij twijfel niet oversteken, gooi de vrucht dan weg. Ter voorkoming zorg je voor de juiste omstandigheden voor de plant om in te groeien.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding

Onvruchtbaar / verkeerde omstandigheden


Oorzaak
De zaden kunnen onvruchtbaar zijn of in verkeerde omstandigheden liggen. Wanneer een bloem wordt bestoven ontstaan hier zaden, in de vrucht die hierna vormt of in, op of achter de bloem zelf. Als een bloem niet (goed) is bestoven produceert deze veel lege en/of onvruchtbare zaden. Het kan ook zijn dat de zaden in verkeerde omstandigheden liggen wanneer je deze probeert te ontkiemen. Meestal is de temperatuur dan niet goed, liggen de zaden te droog (te weinig water) of rotten de zaden weg (te veel water). Ook kunnen de zaden zijn opgegeten door muizen die de zaden hebben opgegraven, eekhoorns of andere dieren.

Gevolg
Zaden die niet vruchtbaar zijn kunnen niet opkomen, logisch natuurlijk want de zaden zijn niet goed ontwikkeld. Zaden die in verkeerde omstandigheden liggen "denken" dat het een ander seizoen is en komen simpelweg niet op, of rotten weg als gevolg van de omstandigheden. Een goed voorbeeld hiervan zijn de zaden van pepers en paprika's. Wanneer de temperatuur onder de 20 graden celcius komt weigeren de zaden te ontkiemen.

Oplossing
Controleer als eerste of de zaden vruchtbaar zijn. Het in water leggen van zaden om te zien welke blijven drijven is geen betrouwbare manier om dit te controleren. De beste manier is een kiemtest. Knijp stevig, maar niet te hard, in de zaden. Zaden die je moeiteloos fijn knijpt zijn leeg en kiemen dus niet. Leg de overige zaden op een schoteltje met vochtig keukenpapier en houd dit vochtig (niet nat). Afhankelijk van het soort zaden zullen deze binnen enkele dagen tot enkele weken het eerste worteltje laten zien. Dit is een teken dat de zaden vruchtbaar zijn. Je kan de zaden hierna planten. Zorg in ieder geval altijd dat de omstandigheden om te kiemen de juiste zijn, dus niet te warm of te koud, niet te droog en niet te vochtig. Bij het zaaien van zaden kan je deze beschermen door middel van een fijnmazig net. Op deze manier kunnen muizen minder goed of helemaal niet meer bij de zaden komen. Het helpt om zaden in een kweekkasje met kap te zaaien en zaden in zakjes goed op te bergen.


Lees ook eens...
Standplaats | Bestuiving

Slechte bestuiving


Oorzaak
Zaden zijn altijd leeg als gevolg van een probleem met de bestuiving. De bloem waar de zaden uit komen kan blootgesteld zijn aan te hoge of te lage temperaturen, bijvoorbeeld vorst tijdens de bloei. Dit maakt zaden onvruchtbaar. Het kan zijn dat er te weinig of geen insecten bij de bloemen konden komen om deze te bestuiven, of dat je de plant niet hebt geholpen bij de bestuiving waar nodig.

Gevolg
Zaden zijn leeg of kiemen simpelweg niet (goed) als gevolg van het bovengenoemde. De zaden kunnen ook niet vruchtbaar gemaakt worden, je kunt de zaden weggooien.

Oplossing
Dit probleem is enkel te voorkomen door te zorgen dat de bloeiende plant waar je zaden van wilt winnen in de juiste omstandigheden groeit, en dat er voldoende insecten zijn om de plant te bestuiven. Sommige planten -zoals tomaten- maken gesloten bloemen en zijn alleen te bestuiven door de wind die de plant zachtjes heen en weer schud, of door zelf (voorzichtig) tegen de plant te tikken. Sommige planten -zoals komkommers en meloenen- kunnen handmatig worden bestoven door de mannelijke bloemen tegen de vrouwelijke bloemen te houden, of het stuifmeel over te brengen met een kwast of wattenstaafje. Dit alles kan helpen bij de bestuiving van planten en het krijgen van vruchtbare zaden.


Lees ook eens...
Permacultuur | Bestuiving

Hoe zien de beestjes eruit?


Schimmel in aarde


Oorzaak
De meeste schimmels in de grond zijn het gevolg van een natuurlijk proces waarbij gevallen plantenmateriaal vergaat in de bodem. Sommige schimmels die ontstaan kunnen kwaadaardig zijn. Ook kan het zijn dat mestkorrels niet goed zijn ingeharkt waardoor deze zijn gaan schimmelen. Te veel vocht is een veelvoorkomende oorzaak van schimmel in en op de grond rondom planten.

Gevolg
Schimmel in de bodem verteert oud plantenmateriaal, maar gevoelige planten kunnen hierdoor wortelrot krijgen. Te veel water zorgt naast schimmels voor ongedierte zoals vliegjes en mugjes die eitjes afscheiden in de vochtige bodem. Je kunt hier een ware plaag van krijgen.

Oplossing
Zorg allereerst voor een goede afwatering en hark mestkorrels altijd goed door de bodem. Geef na het strooien van mestkorrels water om de korrels direct te laten vermengen met de bodem. Verwijder oud plantenmateriaal wanneer dit op de grond is gevallen.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Verplanten

Droogte


Oorzaak
Een droge grond kan worden veroorzaakt door te weinig water of omdat planten in pot in de zon staan. Potten drogen sneller uit waardoor planten in pot gevoeliger zijn voor uitdrogen.

Gevolg
Een droge grond kan zorgen dat planten die graag (licht) vochtig staan slap gaan hangen. Bij langdurige droogte sterft de plant af.

Oplossing
Geef planten die (licht of matig) vochtig willen staan regelmatig water maar zorg niet dat je te veel water geeft om schimmel en wortelrot te voorkomen.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Verplanten

Overmatig water


Oorzaak
Door zelf te veel water te geven of door een hevige regenbui kan de grond rondom planten doorweekt raken. Het kan zijn dat de grond stevig is. Kleigrond blijft langer vochtig en is minder doorlaatbaar. Het kan ook zijn dat er geen gaten in een pot zitten waardoor water erin blijft staan.

Gevolg
Doorweekte grond zorgt dat het blad van planten geel gaat verkleuren of dat het blad zelfs van de plant afvalt. Dit kan bij langdurig overmatig vocht in de bodem zorgen dat de plant afsterft.

Oplossing
Zorg voor een goed doorlaatbare grond, ook bij jonge zaailingen. Bij het kweken op kleigrond kan brekerzand en compost door de bodem worden gemengd om de grond losser en beter doorlaatbaar te maken. Hiermee zorg je tevens dat de grond luchtig blijft. Planten in pot zet je ter voorkoming het beste onder een afdakje wanneer hevige regenval is voorspeld. Zorg altijd voor gaten onderin potten en leg een laag hydrokorrels op de bodem van de pot. Hiermee zorg je voor een goede afwatering bij potplanten. Zet doorweekte potten op een droge plek of in de volle zon wanneer de zon schijnt om deze sneller te laten drogen.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Grondsoorten | Verplanten

Welke dieren heb je gezien?


Hoe kleurt het blad geel?


Fosfor gebrek


Oorzaak
Een gebrek aan fosfor is de meest voorkomende oorzaak van paars of blauw kleurend blad aan een plant. Soms is dit een direct gevolg van een fosfor gebrek in de bodem. Vaak ligt de oorzaak ergens anders, bijvoorbeeld bij een tekort aan een andere voedingsstof waardoor de plant geen fosfor meer kan opnemen.

Gevolg
Een gebrek aan fosfor is te herkennen aan paars of blauw gekleurd blad, vaak met een vale of doffe waas. Een mooie kleur paars of blauw is het niet. De plant zal hierdoor minder goed groeien of zelfs een flinke groeiachterstand krijgen. De wortels van de plant ontwikkelen niet volledig, gaan vooral de diepte in en groeien niet meer breed uit. Een groeiachterstand kan resulteren in minder of geen oogst, omdat de plant onvoldoende tijd heeft om het seizoen door te groeien voor het dragen van vruchten. In het ergste geval kan de plant afsterven, al moet het probleem dan wel langdurig aanhouden.

Oplossing
Het verversen van de bodem en het toedienen van fosfaatrijke mestvoeding is de meest voor de hand liggende oplossing. Een te veel aan fosfor heeft weinig of geen nadelige effecten voor de plant en kan dus nooit veel kwaad. Zorg daarnaast dat je niet te veel water geeft zodat de plant fosfor kan blijven opnemen.


Lees ook eens...
Plantenvoeding | Waterbehoefte

Stikstof gebrek / water probleem


Oorzaak
Vooral bij planten in een te kleine pot zal rood blad vaker voorkomen. De wortels hebben geen ruimte meer om te groeien en verstikken elkaar letterlijk, of nemen om een andere reden geen stikstof meer op via de wortels. Te veel water of te veel voeding kan zorgen dat de plant bepaalde (andere) voedingsstoffen niet meer kan opnemen. Bij aardbeienplanten wordt rood blad over het algemeen vaker waargenomen omdat deze planten een grote behoefte aan stikstof hebben.

Gevolg
Wanneer de plant geen stikstof meer op kan nemen zal het blad verkleuren. Vaak wordt dit geel maar een rode kleur is in dit geval ook niet ongebruikelijk. Op de lange termijn zal de plant minder goed groeien, geen blad meer aanmaken en in het ergste geval afsterven.

Oplossing
Het helpt meestal om op de waterbehoefte te letten. Geef nooit te veel of te weinig water en probeer een onregelmatig waterpatroon te vermijden. Het kan ook helpen om de plant te verpotten of om een stikstofrijke mestvoeding toe te dienen. De kans dat geel blad herstelt is klein maar als het probleem is verholpen zal de plant wel weer verder groeien en nieuw blad aanmaken.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Plantenvoeding | Verplanten

Zonnebrand


Oorzaak
Door sterk zonlicht verdampt vocht in het blad sneller dan dat de plant het vocht in dit blad weer kan aanvullen. Dun blad is hier gevoeliger voor dan dik blad, omdat dikker blad meer vocht bevat, maar alle planten kunnen er last van krijgen.

Gevolg
Door de snelle verdamping droogt het blad uit. Wanneer er geen vocht meer in het blad zit kan dit zich niet meer weren tegen zonlicht, warmte en andere omstandigheden. Het blad droogt dus sterk uit en "verbrand" door de zon. Vaak blijft het blad nog wel hangen, maar de plant kan het niet meer gebruiken. Met te weinig blad heeft een plant niet genoeg meer om verder te groeien. Verbrand blad kan resulteren in een groeiachterstand of zelfs een volledige groeistilstand. In het ergste geval, bij kwetsbare en jonge plantjes, kan de plant afsterven.

Oplossing
Zet de plant op een koelere plaats met minder (sterk) zonlicht. In de schaduw van een andere plant zou kunnen helpen. Zorg dat de grond niet uitdroogt en geef de plant de tijd om nieuw blad aan te maken. De plant zal zich dan vanzelf weer herstellen. Wees voorzichtig met het in de zon plaatsen van de plant, geef de voorkeur aan een meer beschutte plek.


Lees ook eens...
Standplaats

Bladverlies


Oorzaak
Blad dat donkerbruin kleurt (verdort) is een teken dat de plant het blad niet meer kan gebruiken en het daarom gaat afstoten. Soms is het omdat het blad te veel vocht verdampt, bijvoorbeeld bij te hoge temperaturen in de brandende zon. Het kan ook zijn omdat de temperaturen te laag worden en het blad mogelijk bevriest als de plant het laat hangen, zoals bij bomen in de herfst. Het kan ook komen omdat de plant veel wortels heeft verloren en hierdoor niet genoeg water kan opnemen om al het blad te voorzien.

Gevolg
Meestal is verdort blad een manier van de plant om zichzelf te beschermen en is het dus eigenlijk iets goeds, maar het ziet er niet zo mooi uit. Vaak is het verschijnsel maar tijdelijk, maar als het aanhoud is er iets aan de hand met de omstandigheden waarin de plant groeit.

Oplossing
Controleer alle omstandigheden zoals de temperatuur en de hoeveelheid vocht in de grond, de luchtvochtigheid kan ook een rol spelen. Zorg dat de temperatuur niet te hoog en niet te laag is, dat de plant voldoende maar niet te veel water heeft en dat de plant genoeg licht krijgt. Geef indien nodig water aan de plant of zet deze op een andere plek. Is de plant verpot en heeft deze veel wortels verloren? Dan hoef je niets te doen, de plant is zichzelf aan het herstellen. Het kan in dit geval ook helpen om lelijke delen van de plant weg te snoeien.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Snoeien

Molybdeen / kalium gebrek


Oorzaak
De randen van het blad verkleuren bijna altijd als gevolg van een gebrek aan molybdeen (Mo) op zure grondsoorten. Molybdeen is een stofje dat zorgt dat de plant stikstof kan verwerken. Een gebrek aan kalium (K) is het meest waarschijnlijke op alle andere grondsoorten. Kalium is een stofje dat de weerstand van de plant verbetert.

Gevolg
Een gebrek aan molybdeen zorgt dat de plant stikstof niet goed kan verwerken en kan uiteindelijk de zelfde gevolgen met zich mee brengen als een stikstofgebrek. Een tekort aan kalium zorgt voor een verslechterde weerstand van de plant, waardoor deze zich minder goed kan weren tegen schimmels, ziektes en ongedierte.

Oplossing
Het toedienen van kaliumrijke meststof zoals vinassekali werkt op de korte termijn goed tegen weerstandsproblemen bij planten. De verkleurde bladranden zijn hiermee snel op te lossen. Blad dat al verkleurde randen heeft zal niet meer herstellen, maar je voorkomt zo wel dat het probleem erger wordt en lost het op. Bij een molybdeengebrek helpt het goed om de Ph-waarde (zuurtegraad) van de grond te verhogen. Bijvoorbeeld door het strooien van kalk.


Lees ook eens...
Plantenvoeding Grondsoorten

Sterke groei


Oorzaak
Dit is een vooral bij tomatenplanten bekend fenomeen en een direct gevolg van een (iets te) sterke groei. Vaak is ligt de oorzaak bij sterk bemestte aarde, te veel toegediende mestvoeding of een zeer vruchtbare grondsoort.

Gevolg
Het blad van de plant draait zich een halve slag waardoor de onderkant boven en de bovenkant onder komt te zitten. Het heeft voor zo ver bekend geen directe nadelige gevolgen, maar het beste kan worden voorkomen dat het verschijnsel langdurig blijft aanhouden.

Oplossing
Er is geen oplossing bekend anders dan de plant uitgraven en ergens anders planten, of verpotten. Het effect zal eerst moeten uitwerken voor de plant het blad weer normaal laat groeien. Meestal zal het zich vanzelf herstellen en groeit de plant na enkele weken op een normale manier verder.


Lees ook eens...
Plantenvoeding

Te veel voeding


Oorzaak
De oorzaak van omkrullende bladeren is bijna altijd een overschot aan bepaalde voedingsstoffen. Bij een te veel aan kalium, fosfor en stikstof kan het verschijnsel bij de plant onstaan. In een enkel geval kan te weinig water zorgen voor omgekrulde bladeren, maar heel waarschijnlijk is het niet.

Gevolg
Het blad krult om en kan na enige tijd zelfs klauw- of kanovormig worden. Een te veel aan één van de bovengenoemde voedingsstoffen is giftig voor de plant. De uiteinden van het blad kunnen in dit geval "verbranden". Dat gebeurd niet letterlijk met vuur, maar een te sterk bemeste bodem zorgt in dit geval voor mestverbranding op het blad van de plant.

Oplossing
Geef waar mogelijk flinke scheuten water en laat de bodem vervolgens uitdrogen. Op deze manier zorg je dat voedingsstoffen uit de bodem spoelen. Dit is echter geen perfecte oplossing, omdat dit andere gevolgen met zich mee kan brengen.


Lees ook eens...
Plantenvoeding

Ongedierte / infectie


Oorzaak
Bobbeltjes op het blad waarbij het blad soms ook omvouwt is bijna altijd het gevolg van beestjes op de plant. Deze raken bepaalde cellen in de plant en zorgen voor infecties waardoor de plant vervormingen en verkleuringen kan gaan vertonen. Bladluis is een van de meest voorkomende oorzaken omdat deze zich in het blad vastbijten en het hierdoor infecteren, maar ook sommige spinnen en rupsen veroorzaken vervormingen bij de plant omdat deze een soort "nestje" bouwen waarbij zij het blad om zich heen vouwen.

Gevolg
Een vervorming van het blad waarbij het blad een bubbel-achtige structuur krijgt is een direct gevolg van beestjes op de plant die de plant hebben geïnfecteerd. Verkleuring van het blad kan een bij-effect zijn van de infectie. In de meeste gevallen zal dit niet heel ernstig zijn, maar bij een grote plaag kan de plant het groeien worden bemoeilijkt of kan de plant zelfs (gedeeltelijk) afsterven.

Oplossing
De meest natuurlijke oplossing tegen beestjes op en in de plant zijn natuurlijke vijanden. Lieveheersbeestjes eten veel kleine insecten, waaronder bladluis, maar ook sommige vogels zijn dol op (kleine) insecten. In het ergste geval kan men een biologisch bestrijdingsmiddel gebruiken om de beestjes op de plant te doden of te verjagen. Het kan zijn dat het beestje vanzelf de plant verlaat na enige tijd. Het kan ook helpen om ernstig geïnfecteerde plantendelen te verwijderen.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Bladluis


Oorzaak
Bladluizen zijn (soms bijna onzichtbaar) kleine beestjes op de plant. Bladluizen bijten zich vast in het blad en zuigen de sappen eruit. Zie je mieren op de plant, dan bestaat de kans dat er ook bladluis op zit. Andersom ook, want mieren "melken" bladluizen. Bladluizen scheiden zoet spul af dat mieren aantrekt.

Gevolg
Bladluizen kunnen een zeer grote plaag worden omdat deze zich erg snel verspreiden. Je wilt ze liever niet op je planten. Omdat ze zich in het blad vastbijten infecteren ze de planten vaak. Het blad kan hierdoor geel kleuren of de plant zelfs ziek maken. Planten die een ongebruikelijk grote aanval van een bladluizenplaag doorstaan kunnen zelfs (gedeeltelijk) afsterven.

Oplossing
Zet (larven van) lieveheersbeestjes op de plant als je deze in de omgeving kunt vinden. Er zijn winkels die larven van lieveheersbeestjes verkopen voor de bestrijding van bladluis en andere plagen op je planten. Je kan ter voorkoming vogels, bijvoorbeeld mezen, naar je tuin lokken. In zeer ernstige gevallen kan gebruik worden gemaakt van een biologisch bestrijdingsmiddel tegen luizen en andere insecten. Dit is een effectieve manier om snel van bladluis af te komen. Ook wanneer de plaag zeer groot is geworden.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Lieveheersbeestje


Oorzaak
Lieveheersbeestjes zijn kleine, ovaalvormige en bolle (halfronde) beestjes met stippen op de rug. Ze kunnen rood of zwart zijn, maar zijn soms ook geel. Ook de stippen kunnen verschillende kleuren hebben, maar zijn meestal geel, zwart of wit. Lieveheersbeestjes leggen eitjes onder bladeren van planten en de larven hieruit verspreiden zich over de plant.

Gevolg
De gevolgen van lieveheersbeestjes zijn alleen maar goed, zij eten namelijk klein ongedierte dat op de plant zit. Vooral bladluis wordt door (de larven van) lieveheersbeestjes opgegeten, wat zorgt voor sterkere en gezondere planten die vrij zijn van ongedierte.

Oplossing
Je hoeft hier niets aan te doen. Heb je last van bladluis? Zet ze op de plant die hier last van heeft en de bladluizen worden aangevallen en opgegeten. Sommige winkels verkopen larven van lieveheersbeestjes voor de bestrijding van bladluis en andere soorten luis op planten.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Spinnen


Oorzaak
Spinnen die geen web maken zoeken altijd een beschutte plek waar veel voedsel te vinden is en gebruiken dit als schuilplaats. Tussen takken en bladeren van plantjes is dan de ideale schuilplaats voor een jagende spin op zoek naar voedsel.

Gevolg
Spinnen zijn goed en beschermen de plant tegen ongedierte, omdat spinnen bladluizen en andere kleine (soms schadelijke) insecten opeten. Meer spinnen verschuilen zich waarschijnlijk tussen de bladeren van je planten, want spinnen zijn zelden alleen.

Oplossing
Spinnen kan je het beste laten zitten op de plant, deze zorgen namelijk dat de plant vrij blijft van schadelijk ongedierte. Spinnen doen zelden een plant kwaad en gebruiken de plant enkel als een veilige schuilplaats.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Larven lieveheersbeestje


Oorzaak
Lieveheersbeestjes leggen eitjes onder op bladeren van planten. Dit zijn gele, rechtopstaande eitjes. Wanneer deze uitkomen ontstaan de larven van het lieveheersbeestje. Deze verspreiden zich over je plant of planten.

Gevolg
De gevolgen van de larven van lieveheersbeestjes zijn alleen maar goed voor de plant, omdat zij namelijk bladluis en andere kleine insecten op de plant opeten. Ze eten er heel veel en kunnen een plaag van ongedierte bestrijden. De larven van lieveheersbeestjes en lieveheersbeestjes zelf brengen nooit schade aan op je planten.

Oplossing
Je hoeft niets te doen. Heb je last van bladluis op een van je planten? Zet de larven op deze plant en zij zullen de plaag op een natuurlijke manier bestrijden. Sommige winkels verkopen de larven van lieveheersbeestjes voor de bestrijding van kleine insecten (ongedierte) op je planten.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Rupsen


Oorzaak
Vlinders leggen eieren onder bladeren van planten. De eitjes komen uit en rupsjes verspreiden zich over de plant of planten in de tuin. Vlinders vliegen rond en kunnen eitjes leggen op veel verschillende planten.

Gevolg
De rupsen die uit de eitjes komen eten vooral bladeren van planten. Ze kunnen een grote plaag vormen en eten de planten kaal. Je wilt ze dus liever niet op de planten hebben, want planten kunnen zich hierdoor slecht ontwikkelen en groeien minder goed of zelfs helemaal niet meer. In sommige gevallen worden planten dusdanig kaalgegeten dat deze verloren zijn.

Oplossing
Plaats andere (niet eetbare) planten waar vlinders gek op zijn, zodat vlinders hierop gaan zitten en geen eitjes leggen op de planten die je zelf graag wilt gebruiken. Je kunt rupsen op een andere plant zetten, of de rupsen met blad en al in een bakje bewaren tot deze zijn uitgekomen. De vlinders kan je dan weer vrijlaten. Is de plaag extreem? Dan helpt een biologisch bestrijdingsmiddel altijd de plaag te bestrijden.


Lees ook eens...
Combinatieteelt

Vlinders


Oorzaak
Vlinders vliegen rond door de tuin en gaan op planten zitten. Vlinders worden aangetrokken door bepaalde (geurende) planten, zoals vlinderstruiken of koolgewassen zoals bloemkool en broccoli.

Gevolg
Vlinders zijn erg mooi om te zien en kunnen op zichzelf geen kwaad, maar ze leggen eitjes onder bladeren van planten en de rupsen die hieruit ontstaan eten het blad van de plant op. Planten kunnen hierdoor helemaal kaal worden en afsterven omdat het blad weg is gegeten.

Oplossing
Plaats een fijnmazig (insecten)net over planten waarvan je niet wilt dat vlinders en andere beestjes erop gaan zitten. Je kan vlinders lokken door bepaalde (geurende) planten neer te zetten, zodat vlinders hierop gaan zitten. Sommige geuren schrikken vlinders juist af.


Lees ook eens...
Combinatieteelt

Witte vlieg


Oorzaak
Witte vlieg kan zich net als bladluis voortplanten in grote getalen en rap tempo. Witte vlieg komt vooral voor op plekken waar de luchtvochtigheid laag is en de temperatuur relatief hoog (boven de 20 graden celcius). Om deze reden zie je de witte vlieg vooral tijdens droge zomers vaak op planten zitten.

Gevolg
Witte vlieg steekt in het blad en trekt zo voedingsstoffen uit de plant. Het blad kan vervolgens geel verkleuren en afvallen. Wanneer witte vlieg langdurig op de plant zit zal deze, mits onbehandeld, de plant ziek maken en in het ergste geval kan de plant afsterven.

Oplossing
Door de plant regelmatig nat te sproeien voorkom je witte vlieg op de plant, maar met een flinke straal koud water kan de witte vlieg ook van de plant worden gespoeld. Lieveheersbeestjes, spinnen en sluipwespen zijn de natuurlijke vijanden van de witte vlieg. Lok je deze naar de tuin, dan kan je de plaag op een natuurlijke manier bestrijden. Bij extreme plagen kan een biologisch bestrijdingsmiddel tegen hardnekkige insecten een oplossing bieden.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Wolluis


Oorzaak
Wolluis, een beestje dat op een hele kleine en witte pissebed lijkt, komt vaak aanwaaien. Vooral op warme plekken groeien de beestjes in rap tempo uit tot een ware plaag. Ze zijn echter niet zo infasief als bladluis.

Gevolg
Wolluis zuigt net als bladluis aan het blad en onttrekt zo voedingsstoffen uit de plant. De plant wordt zwakker en blad kan geel gaan verkleuren. In het ergste geval zal het blad van de plant afvallen en kan de plant zelfs (gedeeltelijk) afsterven.

Oplossing
Wolluis heeft de zelfde natuurlijke vijanden als de meeste luizensoorten, namelijk het lieveheersbeestje, diverse spinnen en sommige vogels zoals mezen. Deze dieren houden van wolluizen en eten ze graag op. Je kunt wolluizen met een stevige straal water wegsproeien, maar wees dan voorzichtig en zorg dat je de plant niet stuksproeit. Bij extreme plagen helpt een biologisch bestrijdingsmiddel je plant van deze hardnekkige plaag af.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Beestjes


Oorzaak
Planten en dieren leven samen in de natuur. Beestjes komen op de plant door eitjes die gelegd worden, of omdat deze uit de lucht komen aanvliegen. Er zitten altijd beestjes op een plant die je hebt staan. Er zijn te veel beestjes om ze allemaal in de probleemoplosser te noemen.

Gevolg
De meeste beestjes op de plant zijn niet schadelijk, maar sommigen richten een grote hoeveelheid schade aan en hebben grote gevolgen. Zie je een onbekend beestje op de plant? Raak dan niet in paniek, maar houd het goed in de gaten. Ontstaan er gaten in het blad, vervormt het blad of krijgt het blad verkleuringen waar het beestje zit? Dan kan dit een teken zijn dat het beestje de plant beschadigt of infecteert.

Oplossing
In het geval van infecties of grote schade aan de plant kan je het beestje verwijderen en op een andere plant zetten. Bij extreme gevallen kunnen bestrijdingsmiddelen worden ingeschakeld als redmiddel. Gebruik dan alleen natuurlijke, 100% biologische bestrijdingsmiddelen.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Meeldauw


Oorzaak
Meeldauw is een schimmel op het blad van planten. Deze schimmel bij planten ontstaat meestal tijdens aanhoudend warm en droog weer. De schimmel is oppervlakkig maar kan hardnekkig zijn. Sommige planten zijn er gevoeliger voor dan anderen. Er is een verschil tussen echte meeldauw en valse meeldauw. Beiden zijn een zelfde soort schimmel, maar echte meeldauw zit boven op het blad en valse meeldauw zit onder het blad.

Gevolg
Meeldauw is een hardnekkige schimmel die zich snel kan verspreiden naar andere planten in de omgeving. Geïnfecteerd blad kan gele vlekken krijgen en bij langdurige blootstelling zelfs afsterven. De plant krijgt een zieke uitstraling, krijgt een groeiachterstand of groeistilstand en kan in extreme gevallen (gedeeltelijk) afsterven.

Oplossing
Meeldauw kan worden voorkomen en bestreden. Voorkomen kan door het blad van planten regelmatig te besproeien wanneer de zon er niet op staat. Zorg voor voldoende (niet te veel en niet te weinig) water en voldoende voedingsstoffen. Met name vinassekali of lavameel zorgen voor een verbeterde weerstand bij de plant. Zorg voor voldoende verluchting door planten niet te dicht op elkaar te zetten en deze ook niet te dicht te laten begroeien. Leid planten indien mogelijk langs draden, netten of gaas in plaats van deze te laten kruipen. Verwijder aangetastte bladeren direct wanneer je deze schimmel hebt waargenomen. Bestrijden van meeldauw kan op verschillende manieren. Men geeft wel eens het advies dit te besproeien met melk, maar er zijn biologische bestrijdingsmiddelen die de schimmel uitchakelen bij extreme gevallen. Het kan heel goed helpen om door meeldauw aangetaste delen weg te snoeien.


Lees ook eens...
Plantenvoeding | Waterbehoefte | Grondsoorten

Eitjes


Oorzaak
Eitjes van verschillende beestjes kunnen er het zelfde uit zien. Meestal zijn het vlinders (koolwitje of een ander soort) maar ook lieveheersbeestjes leggen eitjes onder bladeren van planten.

Gevolg
Gele eitjes op één van de kolen zijn bijna altijd van het koolwitje. De rupsjes die hieruit komen eten de plant kaal met alle gevolgen van dien, zoals een groeistilstand of afsterven. Gele, bruine of een andere kleur eitjes op andere planten kunnen goede en slechte beestjes zijn. Lieveheersbeestjes leggen gele eitjes en de larven hieruit eten bladluis en andere kleine insecten op. De meeste andere groepjes met eitjes zijn van vlinders.

Oplossing
Houd in de gaten wat voor eitjes het zijn. Eitjes op koolgewassen verwijder je het liefste direct om vraat door rupsen te voorkomen. Je kunt ook het blad met eitjes in een gesloten bak met kleine (adem)gaatjes plaatsen om te zien wat eruit ontstaat. Plaats ter voorkoming een fijnmazig (insecten)gaas over de planten. Eitjes van andere insecten kan je meestal laten zitten. Pas als je ziet dat hieruit beestjes komen die de plant aanvreten zal je moeten ingrijpen om vraat te voorkomen.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Vraat


Oorzaak
Gaten in het blad ontstaan door beestjes die van het blad eten. Dat kunnen veel verschillende beestjes zijn, maar in verreweg de meeste gevallen zijn het (naakt)slakken of rupsen van uitgekomen eitjes van vlinders. Ook andere insecten kunnen gaten veroorzaken. Vraat door beestjes is bijna altijd de oorzaak van gaten in het blad.

Gevolg
Omdat het blad van de plant wordt aangetast kan de plant zich minder goed ontwikkelen. Het resultaat kan zijn dat de groei wordt afgeremd of de plant zelfs een volledige groeistilstand krijgt. Zonder blad kan een plant namelijk niet groeien. De plant kan hierdoor afsterven.

Oplossing
Slakken zijn makkelijk te vinden op vochtige momenten, na een regenbui of 's ochtends en 's avonds (wanneer het al donker is). Je kan de slakken dan makkelijk wegpakken. Zet ze dan ten minste één kilometer verderop uit. In extreme gevallen helpt het strooien van biologische slakkenkorrels tegen vraat door slakken. Rupsen zijn meestal te vinden in de buurt van gaten in het blad. Ze zitten vooral onder het blad en kunnen zich goed camoufleren, bijvoorbeeld door de groene kleur of omdat de rups precies in de lengte van een bladnerf gaat zitten. Rupsjes kan je pakken en elders uitzetten om ze weg te halen bij de plant. Rupsen zullen niet snel naar verderop gelegen planten verhuizen, ze blijven meestal op de zelfde plant zitten tot het vlinders zijn geworden. Slakken en andere beestjes kunnen worden gelokt met andere planten, zodat ze van je favoriete planten af blijven. Er zijn voor extreme gevallen van vraat door slakken, rupsen of andere beestjes ook biologische bestrijdingsmiddelen.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Bladluis


Oorzaak
Bladluizen zijn (soms bijna onzichtbaar) kleine beestjes op de plant. Bladluizen bijten zich vast in het blad en zuigen de sappen eruit. Zie je mieren op de plant, dan bestaat de kans dat er ook bladluis op zit. Andersom ook, want mieren "melken" bladluizen. Bladluizen scheiden zoet spul af dat mieren aantrekt.

Gevolg
Bladluizen kunnen een zeer grote plaag worden omdat deze zich erg snel verspreiden. Bij een grote plaag zit bladluis ook vaak op bladstelen en op de stam van een plant. Je wilt ze liever niet op je planten. Omdat ze zich in het blad vastbijten infecteren ze de planten vaak. Het blad kan hierdoor geel kleuren of de plant zelfs ziek maken. Planten die een ongebruikelijk grote aanval van een bladluizenplaag doorstaan kunnen zelfs (gedeeltelijk) afsterven.

Oplossing
Zet (larven van) lieveheersbeestjes op de plant als je deze in de omgeving kunt vinden. Er zijn winkels die larven van lieveheersbeestjes verkopen voor de bestrijding van bladluis en andere plagen op je planten. Je kan ter voorkoming vogels, bijvoorbeeld mezen, naar je tuin lokken. In zeer ernstige gevallen kan gebruik worden gemaakt van een biologisch bestrijdingsmiddel tegen luizen en andere insecten. Dit is een effectieve manier om snel van bladluis af te komen. Ook wanneer de plaag zeer groot is geworden.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Lieveheersbeestje


Oorzaak
Lieveheersbeestjes zijn kleine, ovaalvormige en bolle (halfronde) beestjes met stippen op de rug. Ze kunnen rood of zwart zijn, maar zijn soms ook geel. Ook de stippen kunnen verschillende kleuren hebben, maar zijn meestal geel, zwart of wit. Lieveheersbeestjes leggen eitjes onder bladeren van planten en de larven hieruit verspreiden zich over de plant, waaronder de stelen en stam van de plant, opzoek naar voedsel.

Gevolg
De gevolgen van lieveheersbeestjes zijn alleen maar goed, zij eten namelijk klein ongedierte dat op de plant zit. Vooral bladluis wordt door (de larven van) lieveheersbeestjes opgegeten, wat zorgt voor sterkere en gezondere planten die vrij zijn van ongedierte.

Oplossing
Je hoeft hier niets aan te doen. Heb je last van bladluis? Zet ze op de plant die hier last van heeft en de bladluizen worden aangevallen en opgegeten. Sommige winkels verkopen larven van lieveheersbeestjes voor de bestrijding van bladluis en andere soorten luis op planten.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Spinnen


Oorzaak
Spinnen die geen web maken zoeken altijd een beschutte plek waar veel voedsel te vinden is en gebruiken dit als schuilplaats. Tussen takken, stelen en bladeren van plantjes is dan de ideale schuilplaats voor een jagende spin op zoek naar voedsel.

Gevolg
Spinnen zijn goed en beschermen de plant tegen ongedierte, omdat spinnen bladluizen en andere kleine (soms schadelijke) insecten opeten. Meer spinnen verschuilen zich waarschijnlijk tussen de bladeren, stelen en takken van je planten, want spinnen zijn zelden alleen.

Oplossing
Spinnen kan je het beste laten zitten op de plant, deze zorgen namelijk dat de plant vrij blijft van schadelijk ongedierte. Spinnen doen zelden een plant kwaad en gebruiken de plant enkel als een veilige schuilplaats.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Larven lieveheersbeestje


Oorzaak
Lieveheersbeestjes leggen eitjes onder op bladeren van planten. Dit zijn gele, rechtopstaande eitjes. Wanneer deze uitkomen ontstaan de larven van het lieveheersbeestje. Deze verspreiden zich over je plant of planten, ook over de stelen en stam van de plant.

Gevolg
De gevolgen van de larven van lieveheersbeestjes zijn alleen maar goed voor de plant, omdat zij namelijk bladluis en andere kleine insecten op de plant opeten. Ze eten er heel veel en kunnen een plaag van ongedierte bestrijden. De larven van lieveheersbeestjes en lieveheersbeestjes zelf brengen nooit schade aan op je planten.

Oplossing
Je hoeft niets te doen. Heb je last van bladluis op een van je planten? Zet de larven op deze plant en zij zullen de plaag op een natuurlijke manier bestrijden. Sommige winkels verkopen de larven van lieveheersbeestjes voor de bestrijding van kleine insecten (ongedierte) op je planten.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Rupsen


Oorzaak
Vlinders leggen eieren onder bladeren van planten. De eitjes komen uit en rupsjes verspreiden zich over de plant of planten in de tuin. Vlinders vliegen rond en kunnen eitjes leggen op veel verschillende planten.

Gevolg
De rupsen die uit de eitjes komen eten vooral bladeren van planten. Ze kunnen zich echter verschuilen met een schutkleur die lijkt op de bladsteel. Rupsen zitten dus ook vaak op de steel en stam van de plant. Ze kunnen een grote plaag vormen en eten de planten kaal. Je wilt ze dus liever niet op de planten hebben, want planten kunnen zich hierdoor slecht ontwikkelen en groeien minder goed of zelfs helemaal niet meer. In sommige gevallen worden planten dusdanig kaalgegeten dat deze verloren zijn.

Oplossing
Plaats andere (niet eetbare) planten waar vlinders gek op zijn, zodat vlinders hierop gaan zitten en geen eitjes leggen op de planten die je zelf graag wilt gebruiken. Je kunt rupsen op een andere plant zetten, of de rupsen met blad en al in een bakje bewaren tot deze zijn uitgekomen. De vlinders kan je dan weer vrijlaten. Is de plaag extreem? Dan helpt een biologisch bestrijdingsmiddel altijd de plaag te bestrijden.


Lees ook eens...
Combinatieteelt

Vlinders


Oorzaak
Vlinders vliegen rond door de tuin en gaan op planten zitten. Vlinders worden aangetrokken door bepaalde (geurende) planten, zoals vlinderstruiken of koolgewassen zoals bloemkool en broccoli.

Gevolg
Vlinders zijn erg mooi om te zien en kunnen op zichzelf geen kwaad, maar ze leggen eitjes onder bladeren van planten en de rupsen die hieruit ontstaan eten het blad van de plant op. Planten kunnen hierdoor helemaal kaal worden en afsterven omdat het blad weg is gegeten. Wanneer een vlinder op de steel of stam van de plant is gespot, dan is deze waarschijnlijk op zoek naar een plek om eitjes af te scheiden.

Oplossing
Plaats een fijnmazig (insecten)net over planten waarvan je niet wilt dat vlinders en andere beestjes erop gaan zitten. Je kan vlinders lokken door bepaalde (geurende) planten neer te zetten, zodat vlinders hierop gaan zitten. Sommige geuren schrikken vlinders juist af.


Lees ook eens...
Combinatieteelt

Witte vlieg


Oorzaak
Witte vlieg kan zich net als bladluis voortplanten in grote getalen en rap tempo. Witte vlieg komt vooral voor op plekken waar de luchtvochtigheid laag is en de temperatuur relatief hoog (boven de 20 graden celcius). Om deze reden zie je de witte vlieg vooral tijdens droge zomers vaak op planten zitten.

Gevolg
Witte vlieg steekt in het blad en trekt zo voedingsstoffen uit de plant, maar bij een grote plaag kan witte vlieg ook op de stelen en de stam gaan zitten. Het blad kan vervolgens geel verkleuren en afvallen. Wanneer witte vlieg langdurig op de plant zit zal deze, mits onbehandeld, de plant ziek maken en in het ergste geval kan de plant afsterven.

Oplossing
Door de plant regelmatig nat te sproeien voorkom je witte vlieg op de plant, maar met een flinke straal koud water kan de witte vlieg ook van de plant worden gespoeld. Lieveheersbeestjes, spinnen en sluipwespen zijn de natuurlijke vijanden van de witte vlieg. Lok je deze naar de tuin, dan kan je de plaag op een natuurlijke manier bestrijden. Bij extreme plagen kan een biologisch bestrijdingsmiddel tegen hardnekkige insecten een oplossing bieden.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Wolluis


Oorzaak
Wolluis, een beestje dat op een hele kleine en witte pissebed lijkt, komt vaak aanwaaien. Vooral op warme plekken groeien de beestjes in rap tempo uit tot een ware plaag. Ze zijn echter niet zo infasief als bladluis. Gezonde planten hebben minder snel last van ongedierte omdat deze zich goed kunnen weren.

Gevolg
Wolluis zuigt net als bladluis aan het blad en onttrekt zo voedingsstoffen uit de plant. Bij een grote plaag is bladluis ook op de stelen en de stam van planten terug te vinden. De plant wordt zwakker en blad kan geel gaan verkleuren. In het ergste geval laat de plant het aangetaste blad vallen en kan de plant zelfs (gedeeltelijk) afsterven.

Oplossing
Wolluis heeft de zelfde natuurlijke vijanden als de meeste luizensoorten, namelijk het lieveheersbeestje, diverse spinnen en sommige vogels zoals mezen. Deze dieren houden van wolluizen en eten ze graag op. Je kunt wolluizen met een stevige straal water wegsproeien, maar wees dan voorzichtig en zorg dat je de plant niet stuksproeit. Bij extreme plagen helpt een biologisch bestrijdingsmiddel je plant van deze hardnekkige plaag af.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Beestjes


Oorzaak
Planten en dieren leven samen in de natuur. Beestjes komen op de plant door eitjes die gelegd worden, of omdat deze uit de lucht komen aanvliegen. Er zitten altijd beestjes op een plant die je hebt staan. Er zijn te veel beestjes om ze allemaal in de probleemoplosser te noemen. Veel beestjes komen af op planten die verzwakt zijn door verkeerde omstandigheden.

Gevolg
De meeste beestjes op de plant zijn niet schadelijk, maar sommigen richten een grote hoeveelheid schade aan en hebben grote gevolgen. Zie je een onbekend beestje op de plant? Raak dan niet in paniek, maar houd het goed in de gaten. Ontstaan er gaten in het blad, vervormt het blad of krijgt het blad of de steel verkleuringen in de buurt van waar het beestje zit? Dan kan dit een teken zijn dat het beestje de plant beschadigt of infecteert.

Oplossing
In het geval van infecties of grote schade aan de plant kan je het beestje verwijderen en op een andere plant zetten. Bij extreme gevallen kunnen bestrijdingsmiddelen worden ingeschakeld als redmiddel. Gebruik dan alleen natuurlijke, 100% biologische bestrijdingsmiddelen.


Lees ook eens...
Waterbehoefte | Standplaats | Grondsoorten | Plantenvoeding | Combinatieteelt

Vruchtrot


Oorzaak
Donkerbruin of zwart gekleurde vruchten zijn slachtoffer geworden van een (schimmel)infectie. Dit kan komen door verkeerde omstandigheden, met name te veel regen of te veel water in de bodem. Een hoge luchtvochtigheid bij ongebruikelijk hoge of lage temperaturen kunnen dit ook veroorzaken. Schimmels groeien in de herfst extra goed, daarom zijn er in de herfst veel paddestoelen te zien. Dat heeft vooral veel te maken met het vochtige weer en de dalende temperaturen.

Gevolg
Vruchten die beschimmeld zijn kunnen niet meer worden gegeten en rijpen ook niet meer goed verder. De plant staat waarschijnlijk in de verkeerde omgeving wanneer de vruchten die eraan hangen gaan schimmelen. Dit brengt nog meer (negatieve) gevolgen met zich mee voor de plant en de groei hiervan.

Oplossing
De vrucht kan dan het beste van de plant afgehaald worden en worden weggegooid. Gooi beschimmelde vruchten niet op de composthoop, omdat de schimmel dan mogelijk door de compost verspreid en andere planten infecteert, waarvoor de compost uiteindelijk weer gebruikt wordt. Zorg daarnaast voor de beste omstandigheden voor de plant om in te groeien, waarbij wordt gelet op de hoeveelheid water, temperatuur, luchtvochtigheid en andere invloeden zoals de grondsoort en vruchtbaarheid van de grond waar de plant op staat.


Lees ook eens...
Standplaats | Waterbehoefte | Grondsoorten |

Zonnebrand


Oorzaak
De vrucht is verbrand door een te sterke zon die te lang op de vrucht staat. Sommige vruchten zijn er gevoeliger voor (zoals paprika's) dan andere. De plant staat niet op de juiste standplaats waardoor de vruchten verbranden. Dit verschijnsel ontstaat in de zomer op de heetste momenten van het jaar.

Gevolg
Bij langdurige blootstelling verbrand de vrucht voor een heel groot deel en wordt deze mogelijk volledig oneetbaar. Bij zonnebrand op de vruchten staat een plant niet op de juiste standplaats, er kunnen dus ook andere gevolgen te merken zijn aan de plant. De zonnebrand is meestal maar op één kant van de vrucht te zien, omdat hier de zon op staat.

Oplossing
Zet de plant op een betere, minder zonnige plek in de tuin of in de kas. Bescherm indien mogelijk de plant met een schaduwdoek op het heetst van de dag. Als je de plant laat staan zal deze verder verbranden. Vruchten die verbrand zijn kunnen -mits deze rijp zijn- nog steeds worden gegeten. Het niet-verbrandde deel is dan gewoon nog eetbaar. Het verbrandde deel kan beter worden weggesneden.


Lees ook eens...
Standplaats

(Regen)wormpjes


Oorzaak
In een vochtige bodem zitten veel (regen)wormpjes. Vogels houden ervan. Wanneer je vogels zit pikken in een stuk kale grond weet je dat er regenwormpjes zitten. Vaak komen ze omhoog wanneer een vogel (meeuw) op de grond "trappelt". Dit doen zij om de wormpjes omhoog te laten komen.

Gevolg
Wormpjes hebben een zeer positief effect voor planten. Zij maken de grond namelijk beter doorlaatbaar, wat zorgt voor een betere afwatering en een betere groei van de wortels van de plant. Regenwormpjes beschadigen de wortels van planten niet.

Oplossing
Je hoeft niets te doen. Regenwormpjes zijn goed voor de grond en voor de planten. Zij maken deel uit van het natuurlijke bodemleven.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Witte maden-achtige larven


Oorzaak
Dit kunnen engerlingen zijn of een larve van een ander beestje. Vaak zijn dit larven die erg op maden lijken, soms veel groter met het zelfde (witte) uiterlijk. De larven eten bijna altijd de wortels van planten stuk.

Gevolg
Omdat engerlingen en veel andere (vergelijkbare) larven de wortels van planten stukmaken, kan dit de plant ziek maken of beschadigen tot op het punt dat deze -geheel of gedeeltelijk- afsterft. Dat wil je natuurlijk voorkomen.

Oplossing
Verwijder gevonden engerlingen en andere (witte) op maden lijkende larven zo veel mogelijk. Je kunt de larven effectief bestrijden door aaltjes te gebruiken. Dit zijn kleine parasieten die de engerlingen en andere larven in de bodem binnendringen en uitschakelen, maar onschadelijk zijn voor planten.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

(Kleine) vliegjes

(op de bodem/aarde en rondom de plant)


Oorzaak
Mugjes en kleine vliegjes leggen graag eitjes in goed vochtige aarde en op plekken waar plantenmateriaal aan het rotten is. De larven die hieruit komen zullen uitgroeien tot kleine vliegjes die zich rond de plant ophouden.

Gevolg
De larven en vliegjes kunnen meestal geen kwaad, maar ze kunnen erg vervelend zijn als je ze binnenshuis hebt en vestigen zich vooral bij planten in pot binnenshuis.

Oplossing
Geef planten nooit te veel water en voorkom dat de grond sompig wordt. Ruim plantenmateriaal dat op de aarde is gevallen direct op om te voorkomen dat het een aantrekkelijke plek wordt voor kleine vliegjes en muggen. Zet de plant indien mogelijk op een plek waar de grond goed uit kan drogen, mits de plant daar tegen kan.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Overige beestjes


Oorzaak
De bodem rondom planten is aantrekkelijk voor, en zit vol met beestjes van alle vormen en maten. Sommigen zijn schadelijk maar de meesten verbeteren de bodem juist. Duizendpoten, regenwormen, kevers en torren vind je regelmatig rond planten en met name op de bodem, omdat dit voor hen een geschikte schuilplaats is en deze veel voedingsstoffen bevat voor de beestjes.

Gevolg
Wanneer verkeerde beestjes zich rond de plant vestigen kan het zijn dat de wortels van planten worden beschadigd. Bijvoorbeeld door engerlingen of veenmollen. Er zijn te veel beestjes die zich in de bodem schuilhouden om ze allemaal te noemen in de probleemoplosser.

Oplossing
Houd altijd een oogje op de plant en doorzoek de bodem bij vermoedens, bijvoorbeeld wanneer de plant slap gaat hangen of tekenen van infecties vertoont. Verwijder schadelijke beestjes zo veel mogelijk.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Herten / wild


Oorzaak
Je (moes)tuin ligt in open gebied en er zijn geen (hoge) gesloten hekken rondom het terrein. Herten en ander wild kan ongestoord de tuin in en uitlopen op momenten dat er niemand aanwezig is.

Gevolg
Het wild kan bladeren en andere delen van planten opeten en dit kan voor de nodige schade zorgen, zoals groeiremmingen of planten die uit de tuin verdwijnen.

Oplossing
De beste oplossing om herten en ander wild te weren uit de (moes)tuin is door het plaatsen van hoge, gesloten hekken. Hierdoor kan het wild niet de (moes)tuin in. Een andere mogelijkheid is het plaatsen van sensoren die bij beweging een bepaald geluid geven wat onprettig is voor herten en ander wild.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Vogels


Oorzaak
Vogels komen af op plekken waar geen of weinig katten zijn, waar water is en waar zij een nest kunnen bouwen van (losse) plantendelen. In principe komen vogels overal en in elke (moes)tuin voor.

Gevolg
Er zijn veel verschillende soorten vogels. Sommigen eten insecten (wormpjes en andere diertjes) en anderen houden van zaden en noten. Let op wanneer je fruitbomen en bessenstruiken hebt staan, of zonnebloemen en bomen die noten produceren. Vogels pikken deze weg. Ook zaden die je hebt gezaaid kunnen door vogels (of muizen) uit de grond gepikt worden.

Oplossing
Plaats vogelnetten om bessenstruiken en fruitbomen die je graag voor jezelf wilt houden. Omdat vogels in netten verstrikt kunnen raken wordt aangeraden om een blauw gekleurd net te gebruiken. Vogels zullen hier niet in vast komen te zitten.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Egels


Oorzaak
Egeltjes komen af op beschutte plekken waar voldoende schuilplaatsjes zijn. Egels zijn nieuwsgierig en komen af op (planten)potten en -bakken, bergen bladeren, compost en tuinafval of plekken waar zij ergens onder kunnen kruipen.

Gevolg
Een egel in de tuin heeft geen negatieve gevolgen voor planten. Zij eten kleine diertjes die rondkruipen in de (moes)tuin zoals kevers, regenwormen, duizendpoten en zelfs slakken. Een egel in de tuin kan dus voor minder slakkenvraat zorgen.

Oplossing
Je hoeft niets te doen. Een egel in de tuin kan zorgen voor minder vraat door ongedierte aan de planten. Zorg voor een veilige schuilplaats waar het beestje zich kan verstoppen overdags en let op dat het beestje nergens in vast kan komen te zitten. Egels zijn nieuwsgierig en steken hun snuit overal in.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Mollen


Oorzaak
Mollen komen overal voor en hebben geen directe oorzaak. Als er mollen zijn in de omgeving komt dat meestal omdat er genoeg voedsel voor ze te vinden is.

Gevolg
Mollen graven gangenstelsels die vervelend kunnen zijn als je een nieuw gazon hebt aangelegd. Mollen beschadigen zelden wortels van planten en zullen niet zo snel negatieve gevolgen hebben voor de (moes)tuin.

Oplossing
Je hoeft niets te doen, mollen zijn vriendelijke dieren in de (moes)tuin. Als je last hebt van de molshopen kan je overwegen om een geluidssignaal af te geven rondom het huis dat mollen afschrikt, maar doe dit bij voorkeur alléén als de overlast ondragelijk is. Mollen doen geen kwaad.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Muizen


Oorzaak
Muizen komen op plekken waar veel voedsel te vinden is en waar zij zich kunnen verstoppen. Dat tweede kan bijna overal, want muizen zijn klein en wringen zich door de kleinste gaatjes om ergens binnen te komen.

Gevolg
Muizen eten gezaaide zaadjes op, waardoor plantjes niet opkomen. Ze eten soms ook jonge zaailingen van net opgekomen plantjes en knagen doosjes open waar je zaden in hebt opgeborgen.

Oplossing
Berg zaden binnenshuis op, op een hoge plek en in een goed afgesloten, stevige doos die dicht kan. Katten kunnen helpen om de muizenpopulatie in de omgeving uit te dunnen. Als er geen voedsel te vinden is kom je sneller van muizen af. Ook zijn er muizenvallen die de beestjes niet doden. Heb je muizen gevangen? Zet ze dan enkele kilometers verder weer uit om te voorkomen dat ze (snel) terug zullen komen.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Ratten


Oorzaak
niet beschikbaar

Gevolg
niet beschikbaar

Oplossing
niet beschikbaar


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Vossen


Oorzaak
Vossen komen op plekken waar veel voedsel te vinden is en vinden hun weg ook prima in stedelijke gebieden. In de rustperiode trekken zij zich terug de stad uit, terug naar hun gegraven hollen.

Gevolg
Vossen zijn -tenzij je kippen hebt- onschadelijk voor (planten in de) (moes)tuin. Wel graven vossen diepe hollen om zich te verschuilen, vooral in gebieden met veel bos en bomen of in natuurgebieden. Vossen kunnen een positief effect hebben wanneer je in de omgeving veel last hebt van muizen of ratten. Vossen eten de diertjes.

Oplossing
Je hoeft niets te doen, vossen verhelpen (muizen)plagen in de omgeving. Heb je kippen? Zorg dan voor een groot en gesloten hek rondom de (moes)tuin en zorg bij een kippenhok voor stevig gaas dat niet snel opengebroken kan worden.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Honden


Oorzaak
Honden die worden uitgelaten of die los rondlopen kunnen de kruiden in de voortuin markeren als eigen territorium.

Gevolg
Honden markeren hun territorium en maken eventuele kruiden of groenten in de (voor)tuin hiermee oneetbaar. Het is dan niet zo lekker om deze kruiden of groenten nog in de keuken te gebruiken, maar gelukkig is te voorkomen dat honden precies op deze plaats hun behoefte doen.

Oplossing
Honden verafschuwen bepaalde geuren. Wanneer je deze geuren in de tuin kunt verspreiden zal je minder of zelfs helemaal geen last meer hebben van honden in de (voor)tuin. Chilipeper geur of de geur van citroen kan een hond verjagen. De meeste honden houden ook niet van alle kruiden, zo is lavendel niet zo geliefd door honden. Als het mogelijk is, zorg dan dat er geen paaltjes en hekjes staan waar honden hun behoeften tegenaan kunnen doen.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Katten


Oorzaak
Katten lopen overal rond, vaak op jacht naar kleine diertjes zoals vogels en muizen om te eten. Als er in de buurt veel katten zijn is de kans groot dat zij ergens een nest maken. De buren hebben dan waarschijnlijk ook veel katten.

Gevolg
Katten verjagen muizen en vogels, en kunnen hun behoeften doen in de tuin. Zij geven de voorkeur aan een zachte (zanderige of verse aarde) grond om een behoefte in te doen. Veel katten begraven hun uitwerpselen, wat voor de nodige ongewenste verrassingen zorgt. Kattenuitwerpselen kunnen niet als mest worden gebruikt.

Oplossing
Op plekken waar veel muizen en vogels zijn is men blij met katten omdat zij de diertjes verjagen. Er zijn kruiden waar katten heel erg van houden of waar zij juist niet van houden. Je kunt bijvoorbeeld kattengras planten op een plek waar je wilt dat de katten naartoe gaan, of andere kruiden planten om katten juist te weren. Citroenverbena, wijnruit of essenkruid zijn planten waar katten absoluut niet van houden.


Lees ook eens...
Geen aanbevolen artikelen.

Mangaan-tekort


Oorzaak
De meest voor de hand liggende oorzaak is een tekort aan mangaan (Mn) in de bodem van de plant. Een mangaan tekort wordt veroorzaakt doordat iets de opname hiervan door de plant afremt, maar er kan ook een tekort in de bodem zijn waar de plant last van heeft.

Gevolg
Bij het jonge blad is als eerste een gele verkleuring te zien en nieuw blad uit knoppen wordt al snel ook geel. De gele verkleuring breid zich vaak uit naar beneden. Geel blad, mits de oorzaak niet wordt aangepakt, kan uiteindelijk af gaan vallen met in het ergste geval afsterven van de plant tot gevolg.

Oplossing
Je kunt een tekort aan mangaan aanvullen door het geven van stalmest of door kalk te strooien als de plant hiermee kan omgaan. Bij planten die van zure grond houden is het strooien van kalk niet verstandig. Bananenschillen en houtas van verbrand hout uit een open haard zijn makkelijke bronnen van mangaan. Snijd de bananenschillen in kleine stukken voor het strooien rondom de plant. Houtas kan direct worden gestrooid.


Lees ook eens...
Plantenvoeding

Stikstof-tekort


Oorzaak
Een gebrek aan stikstof in de bodem veroorzaakt vooral bij oudere bladeren (onder in de plant) een gele kleur. De oorzaak is meestal een tekort van deze stof in de bodem.

Gevolg
De plant groeit niet goed, bloemen en knoppen ontwikkelen minder goed en bladgroen verdwijnt langzaam uit de plant. Dit laatste begint onderin bij de plant en breid zich bij een langdurig gebrek uit naar boven toe. Bij extreem langdurige tekorten krijgt de plant een groeistilstand en kan deze zelfs gaan afsterven. Geel blad, mits de oorzaak niet wordt aangepakt, kan uiteindelijk af gaan vallen met in het ergste geval afsterven van de plant tot gevolg.

Oplossing
Dierlijke mest is een bron van stikstof. Je kunt stikstofrijke mestvoeding gebruiken om het tekort te herstellen. Bloedmeel is de meest gebruikelijke meststof voor het aanvullen van stikstof in de bodem bij planten.


Lees ook eens...
Plantenvoeding

Magnesium tekort


Oorzaak
Een tekort aan magnesium (Mg) kan ontstaan wanneer er te weinig magnesium aanwezig is in de bodem, maar ook doordat de opname van magnesium wordt geremd door iets anders. Bij lage temperaturen wordt de magnesium opname bij planten ook afgeremd. Op zand en leemgrond komt een tekort aan magnesium voor, maar ook zure grondsoorten kunnen de opname remmen.

Gevolg
Het blad van de plant kleurt geel terwijl de nerven groen blijven. Verder zal de plant minder goed kunnen gaan groeien of zelfs een groeistilstand kunnen krijgen. Geel blad, mits de oorzaak niet wordt aangepakt, kan uiteindelijk af gaan vallen met in het ergste geval afsterven van de plant tot gevolg.

Oplossing
Strooi kalk als de plant het kan hebben, maar wees daar altijd voorzichtig mee. Sommige planten (vooral op zure bodems) houden absoluut niet van kalk. Het kan helpen om magnesiumrijke mestvoeding te geven aan de plant. Voornamelijk stalmest is erg geschikt voor het aanvullen van magnesium bij planten.


Lees ook eens...
Plantenvoeding | Standplaats

Ijzer tekort


Oorzaak
Een tekort aan ijzer (Fe) kan ontstaan wanneer er te weinig ijzer aanwezig is in de bodem, maar ook doordat de opname van ijzer wordt geremd als gevolg van een ander probleem. Een te hoge Ph-waarde (zuurtegraad) is een veel voorkomende oorzaak van een ijzergebrek in de plant, omdat de plant door de Ph-waarde geen ijzer meer kan opnemen. Een te natte bodem remt ook de ijzer opname bij de plant. Een andere ziekte of aandoening kan de oorzaak zijn als hierdoor de wortels van de plant minder goed functioneren.

Gevolg
Het blad van de plant krijgt wazige, gele vlekken die vooral als eerste in de top van de plant zichtbaar zijn. Het blad kan daarna snel gaan afvallen. Bij een langdurig tekort valt het blad zeker af en kan de plant zelfs geheel of gedeeltelijk afsterven. Dit komt omdat de plant dan geen blad meer heeft (of minder blad heeft) om water te verdampen en licht op te vangen.

Oplossing
Houtas uit een openhaard is een van de grootste bronnen van ijzer, maar dat is wel afhankelijk van het soort hout dat is verbrand. Een goede drainage van de bodem helpt bij een betere opname van ijzer door de plant. Bij planten die daar goed tegen kunnen kan kalk worden gestrooid om de Ph-waarde te verlagen, waardoor de opname van ijzer verbeterd. Je kunt ook de drainage van de bodem verbeteren door het gebruik van bijvoorbeeld hydrokorrels op de bodem van potten en door de aarde.


Lees ook eens...
Plantenvoeding | Waterbehoefte | Standplaats

Wat vind je van de probleemoplosser?

Pokon tegen insecten BIO

Pokon tegen insecten BIO

Bestrijd onder andere bladluis op al je planten, of gebruik Pokon Tegen Lui..

€ 12,95 Excl. BTW:€ 10,70

Pokon tegen slakken BIO

Pokon tegen slakken BIO

Bestrijd slakken op en om al je planten, of gebruik Pokon Tegen Slakken pre..

€ 8,95 Excl. BTW:€ 7,40

Culvita Bloedmeel BIO 1,5 KG

Culvita Bloedmeel BIO 1,5 KG

Bloedmeel van Culvita is een organische meststof, rijk aan stikstof en lang..

€ 7,00 Excl. BTW:€ 5,79

Culvita Lavameel BIO 1,5 KG

Culvita Lavameel BIO 1,5 KG

Lavameel van Culvita is een fijngemalen vulkanisch gesteente dat uitstekend..

€ 7,00 Excl. BTW:€ 5,79

Culvita Beendermeel BIO 1,5 KG

Culvita Beendermeel BIO 1,5 KG

Beendermeel van Culvita is een organische meststof, rijk aan fosfaat en lan..

€ 7,00 Excl. BTW:€ 5,79

Culvita Kalk BIO 1,5 KG

Culvita Kalk BIO 1,5 KG

Kalk van Culvita draagt bij aan het regelen van de zuurtegraad (ph-waarde) ..

€ 5,00 Excl. BTW:€ 4,13

Culvita Druiven BIO 1,5 KG

Culvita Druiven BIO 1,5 KG

Druiven meststof van Culvita is een organische meststof, rijk aan voedingss..

€ 7,00 Excl. BTW:€ 5,79

Culvita Lavendel BIO 1,5 KG

Culvita Lavendel BIO 1,5 KG

Lavendel meststof van Culvita is een organische meststof, rijk aan voedings..

€ 7,00 Excl. BTW:€ 5,79